Information om Covid-19

2020-04-03
Med sorg i hjärtat måste vi meddela att AFL 2020 ställas in. Organisationen har kommit till beslutet att det kommer bli svårt att genomföra evenemanget med de restriktioner som omgärdar Covid-19. Vi behöver följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi vill inte utsätta någon för onödiga risker, därmed är att ställa in det enda rätta. Vi vill tacka för Ert engagemang och för intresset att bidra till insamligen genom att delta i AFL. Vi vill på Cancerfondens vägnar tacka för Ert bidrag. Det är viktigt att kampen mot Cancer fortsätter även i dessa tider.

Vi kommer nu påbörja överlämnandet till AFL 2021s organisation.

Ta hand om er!
Hälsningar AFL 2020s organisation.

2020-03-27
Dagens besked från Folkhälsomyndigheten är att från den 29/3 får ej mer än 50 personer vistas ihop. SKK gick ut idag med att högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus. Detta gäller för SKK från idag den 27/3 - 31/5 2020. AFLs organisation följer detta noga och planerar att Apportera för livet ska genomföras den 13 juni. AFLs organisation kommer att avvakta med beslut till 13 maj.

Ta hand om er!
Hälsningar AFLs organisation.

2020-03-26
AFL har fått besked om att SSRK Östra har beslutat att ställa in alla prov t o m den 1 juni.
Apportera för livet planeras genomföras den 13 juni. Därmed kommer AFL organisation att avvakta med beslut till mitten maj.

Ta hand om er!
Hälsningar AFLs organisation.

2020-03-25
Apportera för livets 2020s organisation avvaktar SSRKs beslut gällande genomförande av framtida prov/WT. I skrivande stund planerar AFL att genomföras. Om förändringar kommer ske kommer det kommuniceras på denna sida.

Ta hand om er!
Hälsningar AFLs organisation.