Ögonlysning och vaccination

Passa på att ögonlysa, vaccinera och undersöka din hund till förmån för Cancerfonden! Alla intäkter går oavkortat till vår insamling!

Ögonlysning (endast söndag)

Kom ihåg att ta med stamtavla vid ögonlysning! Ögonlysningen kostar minst 400 kr (avrunda gärna uppåt!).


Följande dopingregler gäller för dropparna som ges vid ögonlysning:
Läkemedlet tropikamid
Det pupillvidgande läkemedel som nästan uteslutande används i samband med undersökning av ärftliga ögonsjukdomar ”ögonlysning” omfattas av Nationellt dopingreglemente för hund, och är åsatt 7 dygns karenstid för deltagande vid utställning, prov och tävling.
 
Nationella Dopingkommissionen har fört en diskussion avseende denna karenstid. I förd diskussion belystes särskilt läkemedlets användning vid undersökning av friska djur, utan underliggande sjukdom.
 
Nationella Dopingkommissionen har vid sammanträde 2009-09-22--23 fattat följande beslut:

  • att medge generell dispens från karenstid för läkemedlet tropikamid vid undersökning av friskt och symptomfritt djur.

Med undersökning av friska djur avses t ex ögonundersökning för ärftliga ögonsjukdomar.
 
Vid andra indikationer kvarstår karenstiden 7dygn.
 
För närvarande försäljs tropikamid under specialitetstnamnen Mydriacyl® och Tropikamid®.
https://www.skk.se/sv/utstallning/regler/doping/generell-dispens/olika-undersokningar/

Leg veterinär, auktoriserad ögonlysare Thomas Åkervall
Ornöveterinären    

Intresseanmälan ögonlysning


Vaccination & undersökning

Under Apportera för livet kan vi på Veterinären i Stallarholmen erbjuda klinisk undersökning samt vaccination, med Nobivac® DHPPI eller Nobivac® Pi, där alla pengar oavkortat går till Cancerfonden.

Om du behöver hjälp med att fylla i din hunds pass med avmaskning enligt rutin för inresa/återresa till annat land så gör vi gärna det mot att du skänker en peng till Cancerfonden. Kom ihåg att vid behov ta med dig avmaskningsmedel som finns att köpa receptfritt på apoteket!

Leg veterinär Anna Fucik
Veterinären i Stallarholmen