Ögonlysning och Vaccination

Passa på att ögonlysa och vaccinera din hund till förmån för Cancerfonden!
 
Under eftermiddagarna vid Apportera för livet kan vi erbjuda ögonlysning samt vaccination, med Nobivac® DHPPI eller Nobivac® KC, där alla pengar oavkortat går till Cancerfonden. Om du behöver hjälp med att fylla i din hunds pass med avmaskning enligt rutin för inresa/återresa till annat land så gör vi gärna det mot att du skänker en peng till Cancerfonden.
 
Kom ihåg!

  • att ta med stamtavla vid ögonlysning eller annat intyg vid vaccinering
  • att vid behov ta med dig avmaskningsmedel som finns att köpa receptfritt på apoteket

 
Följande dopingregler gäller för dropparna som ges vid ögonlysning:
Läkemedlet tropikamid
Det pupillvidgande läkemedel som nästan uteslutande används i samband med undersökning av ärftliga ögonsjukdomar ”ögonlysning” omfattas av Nationellt dopingreglemente för hund, och är åsatt 7 dygns karenstid för deltagande vid utställning, prov och tävling.
 
Nationella Dopingkommissionen har fört en diskussion avseende denna karenstid. I förd diskussion belystes särskilt läkemedlets användning vid undersökning av friska djur, utan underliggande sjukdom.
 
Nationella Dopingkommissionen har vid sammanträde 2009-09-22--23 fattat följande beslut:

  • att medge generell dispens från karenstid för läkemedlet tropikamid vid undersökning av friskt och symptomfritt djur.

Med undersökning av friska djur avses t ex ögonundersökning för ärftliga ögonsjukdomar.
 
Vid andra indikationer kvarstår karenstiden 7dygn.
 
För närvarande försäljs tropikamid under specialitetstnamnen Mydriacyl® och Tropikamid®.
https://www.skk.se/sv/utstallning/regler/doping/generell-dispens/olika-undersokningar/
 
 
Leg veterinär, auktoriserad ögonlysare Sophie Gäfvert
Leg djursjukskötare Mikaela Eldh