Ögonlysning och Vaccination
under AFL 2018

Passa på att ögonlysa och vaccinera din hund till förmån för Cancerfonden!
 
Under eftermiddagarna vid Apportera för livet kan vi erbjuda ögonlysning samt vaccination, med Nobivac® DHPPI eller Nobivac® KC, där alla pengar oavkortat går till Cancerfonden. Om du behöver hjälp med att fylla i din hunds pass med avmaskning enligt rutin för inresa/återresa till annat land så gör vi gärna det mot att du skänker en peng till Cancerfonden.
 
Kom ihåg!

  • att ta med stamtavla vid ögonlysning eller annat intyg vid vaccinering
  • att vid behov ta med dig avmaskningsmedel som finns att köpa receptfritt på apoteket

 
Följande dopingregler gäller för dropparna som ges vid ögonlysning:
Läkemedlet tropikamid
Det pupillvidgande läkemedel som nästan uteslutande används i samband med undersökning av ärftliga ögonsjukdomar ”ögonlysning” omfattas av Nationellt dopingreglemente för hund, och är åsatt 7 dygns karenstid för deltagande vid utställning, prov och tävling.
 
Nationella Dopingkommissionen har fört en diskussion avseende denna karenstid. I förd diskussion belystes särskilt läkemedlets användning vid undersökning av friska djur, utan underliggande sjukdom.
 
Nationella Dopingkommissionen har vid sammanträde 2009-09-22--23 fattat följande beslut:

  • att medge generell dispens från karenstid för läkemedlet tropikamid vid undersökning av friskt och symptomfritt djur.

Med undersökning av friska djur avses t ex ögonundersökning för ärftliga ögonsjukdomar.
 
Vid andra indikationer kvarstår karenstiden 7dygn.
 
För närvarande försäljs tropikamid under specialitetstnamnen Mydriacyl® och Tropikamid®.
https://www.skk.se/sv/utstallning/regler/doping/generell-dispens/olika-undersokningar/
 
 
Leg veterinär, auktoriserad ögonlysare Sophie Gäfvert
Leg djursjukskötare Mikaela Eldh