Domare

Domarna är klara och presenteras här mer utförligt inom kort.

Paula Cullis (UK)
Steve Cullis (UK)
Jan Wiberg
Karin Thunander
Pierre Andrén