loading...

Välkommen till sköna sörmland och Äleby Gård 1-2 juni 2019
för årets viktigaste evenemang!

Jill & Peter Raneryd, Retrievertraining.eu, tar över stafettpinnen för AFL! 

Se vilka som ingår i organisationen för AFL 2019.

Vi behöver sponsorer i stort som smått! Läs mer om hur du kan bidra.

Äleby Gård upplåter generöst sina marker och lokaler för AFL 2019. Läs mer om dem.

Följ AFL 2019 på Facebook